Sabroemarketing fordi:

 • Vi har mange års erfaring i mødebooking
 • Vi er proffesionelle
 • Voksne konsulente
 • Vi ved hvordan vi får succes

For referencer ring til: 38 340 341

Markedsanalyse

Træf beslutninger på et oplyst grundlag

Vi gennemfører markedsanalyser inden for Business to Business (B2B) og Business to Consumer (B2C). Vores markedsanalyse-koncept er baseret på et effektivt produktionsapparat, hvor faglig kompetence og effektiv drift sikrer høj kvalitet i alle analysens faser. Rådgivning, manpower eller færdig markedsundersøgelse. Vi leverer ydelser på 3 niveauer:

Ren dataindsamling

Har I styr på jeres analyse-setup, men mangler ressourcer til selve dataindsamlingen, stiller vi vores professionelle phonerkorps, Cati-system og projektledelse, eller internetbaserede spørgeskema-værktøj til jeres rådighed.

Sparring på praktiske analysespørgsmål

Har I udarbejdet et spørgeskema og ønsker at få det testet eller få en professionel vurdering af det metodiske design, assisterer vi jer gerne, så I opnår størst mulig kvalitet i analysen.

Udvikling og gennemførelse af analyser

Vi forestår naturligvis gerne hele processen på:

   • Tilfredshedsanalyser
   • Kendskabsanalyser
   • Markedsanalyser Kampagneanalyser
  • Rekruttering til gruppesamtaler og personlige interview

Løbende analyse

Få friske nøgletal for din kundetilfredshed hver måned eller hvert kvartal. Kunderne og markedet flytter sig hele tiden, og der er derfor et stigende behov for løbende målinger på:

   • Kundetilfredshed og -loyalitet
   • Kundetilgang og –afgang
  • Kundeemner og konkurrenter

Maksimal svarprocent og minimal pris – det bedste fra to verdener

Telefoninterviews er effektive, når det handler om at få svarprocenten op, mens web-baserede spørgeskemaer er kosteffektive samtidigt med at de fastholder det kontrollerede gennemløb af et spørgeskema, og at respondenten får mulighed for at besvare spørgeskemaet når der er tid og lyst.

Kombineres disse metoder, så telefonintervieweren screener og rekrutterer respondenter til at medvirke i selve analysen, som køres via web-baserede spørgeskemaer, får man den høje svarprocent til en lav pris.

Metodemæssigt fundament

Vi gennemfører analyser ved hjælp af CATI, CAPI, Internet, Halltest/stoptest.

Træf beslutninger på et oplyst grundlag

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør hvilken løsning, vi vil forslå.

   • Markedsanalyse
   • Dataindsamling
  • Kundetilfredshedsmåling

Kontakt os på 38 340 341 og hør mere om vores analyse-koncecpter:

Markedsanalyser
Markedsundesøgelser
Analyse

Andre relevante sider:

Mødebooking,Telemarketing, Markedsscreening, om sabroemarketing

Opsøgende salg, salgskursus, salgstræning, sælgertræning, mødebooking, kold, kanvas

[logo-carousel id=default]

Send mig mail - så jeg kontakter dig for en uforpligtende snak om hvordan vi kan understøtte jeres salg

Henrik Sabroe

Henrik Sabroe

Ham selv