Strategisk Realitetstjek

Som noget specielt gennemfører Sabroemarketing også kvalitative kundeundersøgelser. Vi kalder det Strategisk Realitetstjek.

Strategisk Realitetstjek vil sige:

  • Gennemførelse af 8-12 personlige interviews
  • Fokusering på eksempelvis:
    • Hvad forventer kunderne af produkt og service?
    • Hvor tilfredse er kunderne med produkter, levering og betjening?
    • Hvilke parametre lægger kunderne vægt på i samarbejdet med virksomheden?
    • Hvordan opfatter kunderne virksomhedens image i markedet?

Afrapportering

Kortfattet rapport samt præsentationsmøde hos jer. Rapporten indeholder klare konklusioner og anbefalinger.