Hvorfor outsource mødebooking?

Det er der mange gode grunde til – det handler også om indtjeningsmaksimering: kan man tjene én krone mere ved at investere én krone, skal man naturligvis gøre det.

Udbyttet varierer afhængig af den enkelte virksomheds ressourcer og kompetencer. Nedenfor har vi oplistet de typiske fordele ved brug af sabroemarketing’s ydelser:

Omsætning og indtjening

Ved at benytte eksterne telemarketing ressourcer kan der skabes kontakt til kunder og markedssegmenter, som i dag ikke er berørt pga. begrænset tid, penge og ressourcer. Ekstern telemarketing kan både benyttes til at øge markedsaktiviteterne, men også effektivisere indsatsen ved professionel planlægning og styring.

Konkurrenceevne

Med outsourcing af telemarketing tilføres virksomheden en professionel og dedikeret ressource, som har 100% fokus på salg – dit salg!

Det betyder, at hastigheden, hvorved markedspotentialet kan udnyttes, forbedres betydeligt.

Fleksibilitet

Du får mulighed for hurtigt og effektivt at skrue op og ned for “volumen” af salgsindsatsen i forhold til markedsmuligheder, konkurrenter og kampagner.

Endvidere bliver virksomhedens omkostninger i forbindelse med ydelsen variable og dermed synliggjort. Det giver overblik og bedre beslutningsgrundlag for fremtiden. Samtidig fjernes alle udgifter og ressourcer i forbindelse med rekruttering, uddannelse, ledelse og afskedigelse.

Kernekompetence

Dine såvel som dine sælgeres ressourcer frigøres til at udvikle og pleje eksisterende kunder samt bearbejde nye kvalificerede emner.

Ledelses- og ressourcekrav

Vi leverer en professionel og erfaren salgsledelse, som udelukkende fokuserer på phonerne og deres resultater.

Følgeomkostninger

Computere, softwarelicenser, telefoner, skriveborde osv. skal du naturligvis heller ikke tænke på.

Sabroemarketing arbejder ikke med standardløsninger men udelukkende med koncepter, som tilpasses hver enkelt kundes behov. På den måde sætter vi kunden i centrum.