Derfor bør telemarketing indgå i jeres salgsstrategi

Telemarketing er en effektfuld henvendelsesform, når det gælder om komme i dialog med nye såvel som eksisterende kunder.

Der findes adskillige virksomheder, som har mange års erfaring inden for telemarketing, og de er således i stand til at foretage en systematisk bearbejdning af jeres målgruppe og indsamle relevant data med udgangspunkt i kampagnes formål på jeres vegne.

Når man taler om telemarketing, tænkes der ofte på udgående telemarketing, hvor den ansvarlige repræsentant kontakter en beslutningstager i målgruppen.

Formålene kan være flere: At få booket et salgsbesøg (også kaldet kold kanvas), indsamling af e-mail permissions eller direkte salg over telefonen.

Telemarketing er beviseligt en af de mest effektive arbejdsgange, når det gælder om at sælge en vare, en ydelse etc.

 

Hvad er telemarketing?

Telemarketing dækker over alle de aktiviteter en virksomhed eller et eksternt bureau gennemfører med henblik på at komme i kontakt med relevante kunder. Formålet kan være direkte salg, indsamling af kundedata eller booking af et salgsmøde.

Der er stor forskel på, om man arbejder med direkte salg over telefonen eller booking af salgsmøder. Booking af salgsmøder et det, kunder almindeligvis efterspørger.

De professionelle telemarketingbureauer tilbyder også leadgenerering og markedsscreening, som giver jer et indblik i, hvilke målgrupper der er for jeres produkter eller ydelser – hvad gør de i dag, hvem er deres leverandør, hvad er deres forbrug, og hvem er beslutningstager hos dem?

Telemarketing engagerer effektivt jeres kunder

Hitraten for telemarketing ligger på 10-20 procent. Sammenlignet med andre marketingdiscipliner er det en super effektiv form til at skabe resultater her og nu.

Du tager telefonen, kontakter en potentiel kunde og aftaler et salgsmøde. Så enkelt kan det i bund og grund gøres.

Sandheden er, at en telemarketingkampagne skal være velforberedt og gennemtænkt for at blive en succes. Du bør for eksempel foretage en nøje udvælgelse af de emner, der skal indgå i jeres målgruppe.

De tre vigtigste spørgsmål, I bør forholde jer til, er:

 • Hvad er jeres salgsbudskab?
 • Hvilke udfordringer kan I afhjælpe hos kunden?
 • Hvad vil I gerne opnå, når I kontakter kunden?

Derfor er forberedelsen overordentlig vigtig, når man arbejder med telemarketing. De professionelle bureauer kan bidrage til processen med relevant viden og erfaring fra tidligere projekter.

Telemarketing er i mange virksomheder en fast integreret del af leadgenereringsarbejdet.

 

Vigtig viden om telemarketing

God telemarketing handler i det store hele om at opbygge en klar strategi for jeres kampagne, så kunden ikke afskrækkes ved første opkald.

Vælger I at udlicitere jeres telemarketing til et professionelt bureau, bør I undersøge markedet grundigt, så I er sikre på, at I hyrer et bureau med gode referencer og en arbejdsgang, som modsvarer jeres kvalitative krav.

Der findes to former for telemarketing:

Business to Consumer (B2C) Kontakt til private kunder kræver en tilladelse, før I kan rette henvendelse. Derfor indledes telemarketingfremstødet typisk med en proces, hvor der skal indsamles emner og permissions. Dette sker som regel via kampagner på internettet, Facebook, Instagram og andre sociale medier.

Business to Business (B2B) – Denne kontaktform rummer ikke umiddelbart nogle lovgivningsmæssige forhindringer. Ulempen kan være, at det er svært at finde ud, hvem der er beslutningstager i en virksomhed.

Du kan læse om de forskellige reglementer på området i markedsføringsloven.

Databeskyttelsesloven stiller også en række krav omkring indsamling og opbevaring af data. Laver I selv telemarketing, bør I overveje, om det skal skrives ind i jeres GDPR-dokumentation.

 

Få fuld valuta få jeres telemarketing

Telemarketing er et spørgsmål om indtjeningsmaksimering. Derfor skal man vurdere, om man ved at investere én krone, kan tjene én krone mere. I så fald er det en god investering at ansætte et eksternt bureau til at varetage området.

Et professionelt bureau kan uden tvivl give et kærkomment boost til jeres marketingstrategi. Fordelene oprundes herunder.

Omsætning og indtjening
Der skabes kontakt til kunder og markedssegmenter, som ikke tidligere er berørt på grund af begrænset tid, penge og ressourcer. Bureauet øger jeres markedsaktiviteter og effektiviserer indsatsen gennem professionel planlægning og styring.

Konkurrenceevne
I tilføres en professionel og dedikeret ressource, som har 100 procent fokus på salg. Det betyder, at hastigheden, hvorved jeres markedspotentiale udnyttes, forbedres betydeligt.

Fleksibilitet
I får mulighed for hurtigt og effektivt at skrue op og ned for “volumen” af jeres salgsindsats, hvad markedsmuligheder, konkurrenter og kampagner angår. Endvidere bliver jeres omkostninger i forbindelse med ydelsen synliggjort. Det giver overblik og et bedre beslutningsgrundlag for fremtiden. Samtidig fjernes alle udgifter og ressourcer i forbindelse med rekruttering, uddannelse, ledelse og afskedigelse i telemarketingøjemed.

Kernekompetence
Jeres ressourcer frigøres til at udvikle og pleje eksisterende kunder samt bearbejde nye kvalificerede emner.

Ledelses- og ressourcekrav
Der leveres en professionel og erfaren salgsledelse, som udelukkende fokuserer på sælgerne og deres resultater.

Følgeomkostninger
I skal ikke skænke omkostninger til computere, softwarelicenser, telefoner, skriveborde og lignende en eneste tanke. Den klarer bureauet.

De flest eksterne bureauer arbejder ikke med standardløsninger inden for telemarketing, men udelukkende med koncepter som tilpasses den enkelte kundes ønsker. På den måde sættes kunden i centrum.

Samarbejde med Sabroemarketing

Det er vigtigt, at vi bliver sat grundigt ind i jeres virksomhed og produktet, I leverer. Vi behøver ikke at være eksperter inden for jeres felt. Men skal vi opnå succes sammen, kræver det et vist kendskab.

Omhandler vores samarbejde mødebooking, evaluerer vi løbende på, hvordan processen skrider fremad. I vil også kunne holde øje med, hvor mange bookinger der opnås.

På den måde har I hele tiden overblik over, hvordan kampagnen forløber, og I kan også selv være med til at justere den efter behov. I er altid i kontakt med os, hvor vi drøfter målsætninger, og hvorvidt målgruppen skal justeres. Den vej rundt sikres det, at mødebookingerne sker på bedste vis, og I vil hurtigt kunne spotte et øget salg og vækst i jeres virksomhed.

Sabromarketing har ikke en fast pris for sine ydelser. Prisen for et samarbejde afhænger blandt andet opgavetypen, målgruppen og markedssegmentet. Prisen bestemmes af opgavens størrelsesorden og sværhedsgraden naturligvis.

Vi tilbyder ”No Cure No Pay” på vores service. Det vil sige, at du ikke skal betale for vores ydelse, hvis vi ikke er stand til at booke salgsmøder for jer. ”No Cure No Pay” giver jer et enkelt, gennemskueligt og risikofrit samarbejde med Sabroemarketing.

Er I interesseret i få et uforpligtende tilbud på eksterne telemarketing fra Sabromarketing, kan I kontakte os på tlf. 38 34 03 41.

 

Supplerende aktiviteter til telemarketing

Telemarketing er en super effektiv marketingsdisciplin til at skabe kunder her og nu. Det er selvfølgelig vigtigt, at I også overvejer, hvilke andre aktiviteter der skal iværksættes for at understøtte jeres salg bedst muligt.

Megen leadgenerering kan gennemføres effektivt via en hjemmeside, sociale medier og så videre. Potentielle kunder skal nemt kunne finde frem til jeres produkter eller ydelser. Sørg for at opbygge en stærk online strategi, så I har en klar plan for, hvordan I tiltrækker kunder til jeres virksomhed.

Tips til effektiv telemarketing

Sabroemarketing oprunder her de fire vigtigste præmisser for effektiv telemarketing.

 1. Professionelle scripts

Grundigt udarbejdede tekster skaber det bedste grundlag for en ærlig og åben samtale med kunden, og det er desuden med til at øge din troværdighed.

 1. Velvalgte tidspunkter

Nogle tidspunkter er bedre egnede til telefonopkald end andre. Sæt dig grundig ind i din målgruppe, og husk, at bolden altid er på deres banehalvdel.

 1. Skab værdi for kunden

Ret hurtigt i samtalen skal du være i stand til at skabe værdi for kunden, så vedkommende føler et behov for at høre mere om jeres produkt eller ydelse.

 1. Professionel assistance

Har du ikke praktisk erfaring med telemarketing, kan det være en fordel

Skriv eller ring 38 340 341

 • Mødebooking
 • Behovsafdækning
 • Generering af salgs lead
 • Databaseopbygning
 • Datavask
 • Segmentering
 • Newbizz
 • Behovsafklaring
 • Kundeafdækning
 • Emnegenerering
 • Kundeidentifikation
 • Kundescreening
 • Markedsscreening
 • Emnedatabase
 • Kontaktdatabase
 • Opbygning af eksportmarked
 • International afsætning
 • Afsætning på eksportmarkeder
 • International salgskanal

Vi har 15 års erfaring i at booke salgsmøder på komplekst løsningsalg.

Derfor har vi den erfaring og knowhow, der skal til for at skabe succes for jeres opsøgende salg.

Kontakt os i dag på 38 340 341

Kursus i mødebooking klik her